Freitag, Juli 12, 2024
Start Herzinfarktrisiko bei Frauen©Rudy Bagozzi_shutterstock Herzinfarktrisiko bei Frauen©Rudy Bagozzi_shutterstock

Herzinfarktrisiko bei Frauen©Rudy Bagozzi_shutterstock

Das Herzinfarktrisiko ist bei geschiedenen Frauen stark erhöht. © Rudy Bagozzi / shutterstock.com

Das Herzinfarktrisiko ist bei geschiedenen Frauen stark erhöht. © Rudy Bagozzi / shutterstock.com